دنلود پاورپوینت چرخه سنگ - 45 اسلاید

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ - 45 اسلاید

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ  - 45 اسلاید

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

پول شما و زندگی شما

 http://tamaddonsell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ  - 45 اسلاید

1-انجماد مواد مذاب  مانند کانی های تشکیل دهنده سنگ های آذرین

2-سرد شدن بخار  ها در سطح شکاف های موجود در سنگ ها مانند تشکیل گوگرد در قله دماوند

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

3-تبخیر محلول هایی که به حد اشباع رسیده اند مانند تشکیل نمک و گچ

4-تخریب کانی های دیگر مانند  کانی های رسی  غیر محلول و کانی های کربناتی و سیلیس که از تجزیه و تخریب کانی های سنک های آذرین به وجود می آید.

5-فشار  و گرمای زیاد بر کانی ها ی دگر مانند گرافیت که بر اثر گرما و فشار زیاد از آنتراسیت به وجود می آید.

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ

دنلود پاورپوینت چرخه سنگ


خرید آنلاین